ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4

เมนูหลัก
มาตรฐานคุณภาพ HA
แหล่งเรียนรู้
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมภายใน รพ.
 
  
รายการ HRD ทั้งหมด     เพิ่ม HRD ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสระใคร ปี 2565-2569 note-taker 28-12-64 Second( ลงวันที่ : 10/เม.ย./2565 || อ่าน : 124 ) โดย aorrumpa 7.02 MBs 0 อบรมภายในโรงพยาบาล
2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสระใคร ปี 2565-2569 note-taker 24-11-64 First( ลงวันที่ : 10/เม.ย./2565 || อ่าน : 125 ) โดย aorrumpa 6.15 MBs 0 อบรมภายในโรงพยาบาล
3 บทเรียนเพื่อการพัฒนาการจัดการโรค Covid-19( ลงวันที่ : 10/ก.ค./2564 || อ่าน : 575 ) โดย dent 7.11 MBs 0 อบรมภายในโรงพยาบาล
4 นำเสนอ Highlight ระบบสุขภาพอำเภอสระใคร 8 พฤศจิกายน 2560( ลงวันที่ : 19/พ.ย./2560 || อ่าน : 6722 ) โดย Dent 7.76 MBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(ในเขต)
5 (1) โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยของครอบครัวและชุมชน (self care) อำเภอสระใคร ( ลงวันที่ : 4/ส.ค./2560 || อ่าน : 6794 ) โดย Dent 15.2 MBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(ในเขต)
6 (2) โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยของครอบครัวและชุมชน (self care) อำเภอสระใคร ( ลงวันที่ : 4/ส.ค./2560 || อ่าน : 6667 ) โดย Dent 15.54 MBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(ในเขต)
7 Advance Pharmacotherapertics I( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 6864 ) โดย admin 795.52 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
8 Advance Pharmacotherapertics II( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 6806 ) โดย admin 761.58 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเป้าหมาย เขต 8( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 5691 ) โดย admin 812.33 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
10 โครงการพัฒนาผู้นำออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ ปี 2558( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 5772 ) โดย admin 619.09 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
11 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างยั่งยืน( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 5841 ) โดย admin 643.7 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
12 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างยั่งยืน( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 887 ) โดย admin 667.18 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
13 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างยั่งยืน( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 907 ) โดย admin 564.66 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
14 Palliative care for phamaticts( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 970 ) โดย admin 699.29 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
15 อบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติและการใช้ยาแพทย์แผนไทย เขต 8( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 933 ) โดย admin 583.77 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
16 ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 6( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 870 ) โดย admin 651.63 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
17 สัมนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอการพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 894 ) โดย admin 669.09 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
18 การพัฒนาสักยภาพผู้ปฏิบัติและระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 929 ) โดย admin 643.2 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
19 ฟื้นฟูวิชาการสำหรับการพยาบาลเวชปฏิบัติ( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 899 ) โดย admin 643.5 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
20 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัด( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 884 ) โดย admin 660.24 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>