ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4

เมนูหลัก
มาตรฐานคุณภาพ HA
แหล่งเรียนรู้
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมภายใน รพ.
 
  
รายการ HRD ทั้งหมด     เพิ่ม HRD ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 Strategic Sakhrai Hospital Presentation 09-01-2023( ลงวันที่ : 11/ม.ค./2566 || อ่าน : 494 ) โดย aorrumpa 7.22 MBs 0 อบรมภายในโรงพยาบาล
2 การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)( ลงวันที่ : 10/ธ.ค./2565 || อ่าน : 436 ) โดย aorrumpa 4.4 MBs 0 อบรมภายในโรงพยาบาล
3 การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนตัวเองจากข้างใน (Transformative Learning)( ลงวันที่ : 10/ธ.ค./2565 || อ่าน : 538 ) โดย admin 13.3 MBs 0 อบรมภายในโรงพยาบาล
4 การพัฒนาโรงพยาบาลสระใครเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้( ลงวันที่ : 10/ธ.ค./2565 || อ่าน : 489 ) โดย aorrumpa 6.23 MBs 0 อบรมภายในโรงพยาบาล
5 การจัดทำหนังสือราชการ( ลงวันที่ : 30/พ.ย./2565 || อ่าน : 452 ) โดย Support 10.95 MBs 0 อบรมภายในโรงพยาบาล
6 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสระใคร ปี 2565-2569 note-taker 28-12-64 Second( ลงวันที่ : 10/เม.ย./2565 || อ่าน : 1127 ) โดย aorrumpa 7.02 MBs 0 อบรมภายในโรงพยาบาล
7 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสระใคร ปี 2565-2569 note-taker 24-11-64 First( ลงวันที่ : 10/เม.ย./2565 || อ่าน : 913 ) โดย aorrumpa 6.15 MBs 0 อบรมภายในโรงพยาบาล
8 บทเรียนเพื่อการพัฒนาการจัดการโรค Covid-19( ลงวันที่ : 10/ก.ค./2564 || อ่าน : 1152 ) โดย dent 7.11 MBs 0 อบรมภายในโรงพยาบาล
9 นำเสนอ Highlight ระบบสุขภาพอำเภอสระใคร 8 พฤศจิกายน 2560( ลงวันที่ : 19/พ.ย./2560 || อ่าน : 9119 ) โดย Dent 7.76 MBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(ในเขต)
10 (1) โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยของครอบครัวและชุมชน (self care) อำเภอสระใคร ( ลงวันที่ : 4/ส.ค./2560 || อ่าน : 9008 ) โดย Dent 15.2 MBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(ในเขต)
11 (2) โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยของครอบครัวและชุมชน (self care) อำเภอสระใคร ( ลงวันที่ : 4/ส.ค./2560 || อ่าน : 8844 ) โดย Dent 15.54 MBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(ในเขต)
12 Advance Pharmacotherapertics I( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 9082 ) โดย admin 795.52 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
13 Advance Pharmacotherapertics II( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 8914 ) โดย admin 761.58 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
14 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเป้าหมาย เขต 8( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 7572 ) โดย admin 812.33 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
15 โครงการพัฒนาผู้นำออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ ปี 2558( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 7629 ) โดย admin 619.09 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
16 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างยั่งยืน( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 7750 ) โดย admin 643.7 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
17 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างยั่งยืน( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 1190 ) โดย admin 667.18 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
18 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างยั่งยืน( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 1226 ) โดย admin 564.66 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
19 Palliative care for phamaticts( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 1267 ) โดย admin 699.29 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)
20 อบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติและการใช้ยาแพทย์แผนไทย เขต 8( ลงวันที่ : 13/ม.ค./2559 || อ่าน : 1248 ) โดย admin 583.77 KBs 0 อบรมภายนอกโรงพยาบาล(นอกเขต)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>